جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

شماره 3244/ت687 27/9/1367

وزارت کشاورزی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 11/8/1367 بنا به پیشنهاد شماره 811 مورخ 27/1/1367 وزارت کشاورزی تصویب نمودند :
اصلاحیه
وظائف تحقیقات و آزمایش کشت چای از اساسنامه سازمان چای کشور موضوع تصویبنامه 92922مورخ 17/5/1362 هیأت دولت حذف و وزارت کشاورزی بر اساس اختیارات و مسئولیتهای قانونی خود در خصوص تحقیقات و آزمایش محصولات کشاورزی نسبت به این مورد نیز اقدام فرمایند.
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
12768
تاریخ تصویب :
1367/08/11
تاریخ ابلاغ :
1367/10/04
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :