جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

شماره 55618/ ت 722 17/10/1367

وزارت بازرگانی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/10/1367 بنا به پیشنهاد شماره 12114 مورخ 13/4/1367 وزارت بازرگانی تصویب نمودند :

عبارت ((و یا با ملحقات غیر فلزی )) از متن بند 3 مندرجات ذیل یادداشت فصل 83 جدول ضمیمه آئین نامه اجرائی مقررات صادرات و واردات سال 1367 حذف گردد.
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12803
تاریخ تصویب :
1367/10/10
تاریخ ابلاغ :
1367/11/15
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :