جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

شماره 477/60/1/110/ب 1/10/1366

حضرت آیت الله موسوی اردبیلی
ریاست محترم شورای عالی قضائی
سلام علیکم
با تقدیم احترام , مصوبه جلسه سی ام شورایعالی پیشنهادی جنگ متضمن دستور ابلاغ ریاست محترم شورایعالی پشتیبانی جنگ بپیوست ایفا میگردد.
شورایعالی پشتیبانی جنگ

مصوبه شورایعالی پشتیبانی جنگ (30/9/66)
سازمان قضائی نیرو های مسلح در استانهای جنگی ( خوزستان , ایلام , باختران , کردستان و آذربایجان غربی ) متکفل رسیدگی به جرائم غیر نظامی رزمندگان میباشند مشروط به اینکه جرم در محلهای مذکور اتفاق افتاده و موضوع فوریت داشته و مراجع قضائی دیگری در محل نباشد.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
12805
تاریخ تصویب :
1366/09/30
تاریخ ابلاغ :
1367/11/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :