جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


شماره 86216 7/1/1362

وزارت نیرو
ماده واحده : سه تبصره ذیل به مده 33 قانون توزیع عادلانه آب اضافه میشود :
تبصره 1 : وزارت نیرو ومکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را بمنظور کمک به طبقه مستضعف تعینی وپس از تصویب هیئت دولت به اجراء در آورد0
تبصره 2 : در مورادیکه جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها به کشف محصولات ا ساسی تخفیف خاصی را اقتضاء کندوزارت نیرو میتوان با تصویب هییت دولت تخفیف لازم را منظور نماید0
تبصره 3 : دولت مکلف است همه ساله علاوه بر تامین اعتبارات کمک به شرکتهای آب منطقه ای بابت بخشودگی بهای آب مابه التفاوت احتمالی ناشی از اجرای تبصره 1 این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف تخفیفهای موضوع تبصره 2 این را در بودجه سالانه پیش بینی کرده و بمنظور تامین آب درمناطق محروم در اتیار وزارت نیرو بگذارد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد وشصت ویک مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و در تاریخ 22/12/1361 بتائید شورای محترم نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلای : اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1361/12/16
تاریخ ابلاغ :
1362/01/25
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :