×

قانون راجع به فارغ التحصیلان رشته پزشکی برای ورود به دوره تخصصی قبل از انجام خدمت سربازی وخدمات قانونی دیگر

قانون راجع به فارغ التحصیلان رشته پزشکی برای ورود به دوره تخصصی قبل از انجام خدمت سربازی وخدمات قانونی دیگر

قانون-راجع-به-فارغ-التحصیلان-رشته-پزشکی-برای-ورود-به-دوره-تخصصی-قبل-از-انجام-خدمت-سربازی-وخدمات-قانونی-دیگر

وکیل


شماره 34914 13/6/1361

وزارت فرهنگ و آموزش عالی
ماده واحده - تعداد120 نفر از فارغ التحصیلان پزشکی که دارای شرایط تعیین شده توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی هستند،میتوانند قبل از انجام خدمت ربازی وخدمات قانونی دیگر،برای طی دور تخصصی وارد دانشکده های پزشکی کشور گردند0
2- تعداد50 نف راز بانوان فارغ التحصیل پزشکی که دارای شرایط تعیین شده توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی هستندد میتوانند قبل از انجام خدمت خارج از مرکز، برای طی دوره تخصصی در رشته زنان و مامائی وارد مراکز آموزش پزشکی کشور گردند0
تبصره - این اجازه فقط برای یکبار اعتبار دارد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روزیکشنبه دوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک با حضور شورای محترم نگهبان به توصیب مجلس شورای اسلامی رسید0
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

نوع : قانون

شماره انتشار : 10953

تاریخ تصویب : 1361/06/02

تاریخ ابلاغ : 1361/07/11

دستگاه اجرایی : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.