×

قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361 2 14

قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361 2 14

قانون-الحاق-دو-تبصره-به-قانون-شرایط-انتخاب-قضات-دادگستری-مصوب-1361-2-14 شماره 46928 9/8/1361
وزارت دادگستری
ماده واحده - دو تبصره زیر بعنوان تبصره های 2و3 به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/61 مجلس شورای اسلامی اضافه میشود
تبصره 2- شورایعالی قضائی میتواند برای قضات دادسراهای عمومی و انقلاب علاوه بر افراد مذکور در این قانون از بین طلاب حوزه های علمیه که معلومات عمومی در حدود دیپلم دارندو دروس سطح حوزه را طی نموده باشند، با طی دوره کارآموزی که شورایعالی قضائی تعیین مینماید، استخدام کند0
تشخیص صلاحیت علمی این قبیل افراد با شورایعالی قضائی یاهیئت منتخب شورای مذکور خواهد بود0
تبصره 3- شورایعالی قضائی موظف است شرایط مقرردراین قانون را در مورد کلیه قضات دادسراهای انقلاب نیز به مورد اجرا بگذارد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه دوزادهم مهرماه یکهزار و سیصد وشصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبرهاشمی

نوع : قانون

شماره انتشار : 10987

تاریخ تصویب : 1361/07/12

تاریخ ابلاغ : 1361/08/24

دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.