×

تصویبنامه راجع به فهرست آفات عمومی و قرنطینه ای داخلی

تصویبنامه راجع به فهرست آفات عمومی و قرنطینه ای داخلی

تصویبنامه-راجع-به-فهرست-آفات-عمومی-و-قرنطینه-ای-داخلی شماره 103654/ت 53/ه 24/2/1369

وزارت کشاورزی
هیات وزیران در جلسه مورخ 19/2/1369 بنا به پیشنهاد شماره 194663/1/730/11541 مورخ 15/8/1368 وزارت کشاورزی و باستناد ماده 16 قانون حفظ نباتات مصوب 1346 فهرسن آفات عمومی و قرنطینه ای داخلی را به شرح زیر تصویب نمود:
الف – فهرست آفات عمومی
1- ملخ صحرائی
2- ملخهای بومی و مراکشی و ایتالیایی
3- انواع موشهای که به کشاورزی خسارت وارد می کنند
4- سن های مضر غلات
ب – فهرسن آفات قرنطینه ای گیاهی داخلی :
1- کرم سرخ پنبه
2- کرم سرخ ثانوی پنبه
3- مگس میوه داگوس
4- بید سیب زمینی
5- نماتد غلات
6- سوسک کلرادو
7- نماتد یونجه
8- کرم خاردار پنبه
9- شپشک سپردار سفید توت .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 13172

تاریخ تصویب : 1369/02/19

تاریخ ابلاغ : 1369/03/03

دستگاه اجرایی : وزارت جهاد كشاورزی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.