×

تصویبنامه راجع به اصلاح ماده 4 تصویبنامه عوارض اتوبانها

تصویبنامه راجع به اصلاح ماده 4 تصویبنامه عوارض اتوبانها

تصویبنامه-راجع-به-اصلاح-ماده-4-تصویبنامه-عوارض-اتوبانها

وکیل

شماره 4496/ت 51 /ه 24/2/1369

وزارت راه و ترابری
هیات وزیران در جلسه مورخ 19/2/1369 بنا به پیشنهاد شماره 11/2011 مورخ 16/2/1369 وزارت راه و ترابری تصویب نمود:
آخرین ماده تصویبنامه شماره 80578/ت 764 مورخ 17/8/1368 بشرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 4- این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه های شماره 53472 مورخ 14/8/1358 و شماره 44344 مورخ 20/5/1360 و شماره 15462 مورخ 24/1/1361 می گردد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 13172

تاریخ تصویب : 1369/02/19

تاریخ ابلاغ : 1369/03/03

دستگاه اجرایی : وزارت راه وترابری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.