×

تصویبنامه راجع به صدور سیب درختی وواردات موز

تصویبنامه راجع به صدور سیب درختی وواردات موز

تصویبنامه-راجع-به-صدور-سیب-درختی-وواردات-موز شماره 4924/ت 92 /ه 23/3/1369

وزارت امور اقتصادی و دارائی
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/3/1369 بنا به پیشنهاد شماره 28364/14216 /720 مورخ 10/11/1368 وزارت کشاورزی و به استناد ماده 40 قانون مقررات صادرات وواردات مصوب 1366 تصویب نمود:
به کلیه صادر کنندگان سیب درختی اجازه داده میشود در قبال صدور سیب درختی طبق ضوابط و شرایطی که وزارتین کشاورزی و بازرگانی اعلام خواهند نمود نسبت به واردات موز اقدام نمایند.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 13194

تاریخ تصویب : 1369/03/16

تاریخ ابلاغ : 1369/03/31

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.