×

تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار

تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار

تصویبنامه-راجع-به-اصلاح-آئین-نامه-انتخابات-شوراهای-اسلامی-کارشماره 41646 ت 120 /ه 12/4/1369

وزارت کار و امور اجتماعی
هیات وزیران در جلسه مورخ 27/3/1369 بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب 1363 تصویب نمود:
آئین نامه ( انتخابات شوراهای اسلامی کار ) موضوع تصویبنامه شماره 32626 مورخ 16/5/1364 در موارد زیر اصلاح می گردد:
1- ماده 4 آئین نامه به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 4- به منظور انتخاب اعضا شورا ، مجمع عمومی کارکنان موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون که تعیین کننده خط مشی شورا در چارچوب قانون و آئین نامه اجرائی آن می باشد ، از کلیه کارکنان واحد که دارای تابعیت ایران می باشند،باستثنا مدیریت تشکیل میشود.
2- تبصره 1 ماده 6 آئین نامه به شرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره 1- انتخابات جهت تعیین نماینده مجمع عمومی کارکنان در هیات تشخیص صلاحیت داوطلبان با حضور حداقل 2/1 کارکنان واحد انجام می گیرد و فردی که بیشترین رای را کسب نماید به عنوان نماینده کارکنان در هیات تشخیص صلاحیت شرکت می کند.
3- عبارت زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 10 آئین نامه الحاق می گردد.
تبصره 2- چنانچه پس از بررسی هیات تشخیص صلاحیت مشخص شد که تعداد کاندیداهای واجد شرایط از یک ونیم برابر تعداد اعضای اصلی و علی البدل مورد نیاز کمتر است ، وزارت کار و امور اجتماعی مجددا آگهی اعلام داوطلبی را حداکثر ظرف یک هفته صادر خواهد کرد.
4- تبصره ماده 14 به شرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره – در صورتیکه در این انتخابات اعضای اصلی و علی البدل مورد نیاز انتخاب نشوند ، انتخابات مرحله دوم با شرکت دو برابر داوطلبان عضویت در شورا از میان داوطلبانی که بیشترین رای را آورده اند انجام می گیرد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 13210

تاریخ تصویب : 1369/03/27

تاریخ ابلاغ : 1369/04/21

دستگاه اجرایی : وزارت كار و امور اجتماعی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.