×

آئین نامه اجرائی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه

آئین نامه اجرائی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه

آئین-نامه-اجرائی-موارد-معافیت-استفاده-از-اوراق-صورت-وضعیت-مسافری-و-بارنامه
شماره 1344/ت 121ه 10/4/1369

وزارت راه و ترابری
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/3/1369 بنا به پیشنهاد شماره 11/19887 مورخ 9/12/1368 وزارت راه و ترابری و به استناد ماده 9 قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368، آئین نامه اجرائی موارد معافیت استفاده ازاوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- موارد مشروحه زیر مشمول صدور و استفاده از اوراق بارنامه داخلی موضوع قانون قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368 نمی باشد.
1- حمل محصولات کشاورزی از مزارع به کارخانجات مربوط واقع در اطراف مزرعه ، مشروط بر آنکه در مسیر تردد این قبیل محمولات موسسه حمل و نقل مجاز وجود نداشته باشد .
2- حمل و نقل کالا از مبدا یک روستا به مقصد روستای دیگر که در مسیر آن ، شهر یا بخش دارای موسسه حمل و نقل مجاز وجود نداشته باشد .
3-حمل و نقل کالا از روستا به محدوده نزدیکترین شهر ( و بالعکس ) با حداکثر فاصله بیست 20 کیلومتر
4- حمل و نقل کالا از شهرها تا شعاع حداکثر 15 کیلومتر خارج از محدوده آنها .
5- حمل و نقل کالا با وسایل نقلیه باربری که ظرفیت بارگیری انها دو تن یا کمتر باشد.
تبصره 1- برای وسائل نقلیه باربری با ظرفیت بالاتر از دو تن ، صدور و استفاده از بارنامه الزامی است .
تبصره 2- عدم استفاده و صدور اوراق بارنامه جهت موارد فوق ، مانع از اقدام ذینفع در زمینه صدور و استفاده از اوراق و اسناد دیگری که کاشف حقوق مالکیت و موارد نظیر آن باشد ، نخواهد بود.
ماده 2- موارد مشروحه زیر مشمول صدور و استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری موضوع قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368 نمی باشد.
1- وسایل نقلیه مسافربری در اطراف هر شهر مادامیکه تحت پوشش حمل و نقل مسافربری عمومی شهری ( نظیر شرکت واحد ) فعالیت می نماید.
2- وسایل نقلیه مسافربری که از شهر یا بخش تا شعاع بیست 20 کیلومتری خارج از محدوده آن تردد می نمایند.
3- حمل و نقل مسافر بوسیله وسایل نقلیه مسافربری از مبدا یک روستا به مقصد روستای دیگر که در مسیر آن ، شهر یا بخش دارای موسسه مسافربری مجاز وجود نداشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 13210

تاریخ تصویب : 1369/03/16

تاریخ ابلاغ : 1369/04/21

دستگاه اجرایی : وزارت راه وترابری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.