×

آئین نامه اجرائی تبصره 13 قانون بودجه سال 1369 کل کشور

آئین نامه اجرائی تبصره 13 قانون بودجه سال 1369 کل کشور

آئین-نامه-اجرائی-تبصره-13-قانون-بودجه-سال-1369-کل-کشور شماره 9478/ت 50 /ک 18/4/1369

وزارت امور اقتصادی و دارائی
اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت در جلسه مورخ 28/3/1369 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران در جلسه مورخ 15/1/1369 ،بنا به پیشنهاد شماره 4081/1824/56 مورخ 13/2/1369 وزارت امور اقتصادی و دارائی آئین نامه اجرائی تبصره 13 قانون بودجه سال 1369 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- کلیه وزارتخانه ها و موسسات و سازمانهای دولتی و شرکتهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی در صورت ضرورت می توانند در سال 1369 اتومبیل مورد نیاز خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آئین نامه خریداری نمایند.
ماده 2- تشخیص ضرورت ، تعداد ، مشخصات و نوع اتومبیل مورد نیاز به عهده کمیسیون ماده 2 لایحه قانونی ( نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد ) مصوب 27/6/1358 می باشد.
ماده 3- وزارت صنایع سنگین مکلف است با توجه به امکانات عرضه ، تامین اتومبیلهای مورد نیاز دستگاههای دولتی را که با رعایت مراتب مقرر در ماده 2 این آئین نامه تایید و اعلام گردیده است ، در اولویت قرار دهد.
ماده 4- ورود قطعات برای مونتاژ هر نوع اتومبیل صرفا بایستی از طریق وزارت صنایع سنگین در قالب برنامه های تولیدی آن وزارتخانه انجام گیرد.
ماده 5- ورود سایر خودروها ( به استثنا انواع احصا شده در تبصره 13 قانون بودجه سال 1369 کل کشور ) منوط به پیشنهاد دستگاه ذیربط و تصویب هیات وزیران می باشد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 13218

تاریخ تصویب : 1369/03/28

تاریخ ابلاغ : 1369/04/31

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.