×

تصویبنامه در مورد نحوه پرداخت (( سکه بهار آزادی ))عیدی یا پاداش سالهای 1362و1363 و1364 کارکنان دولت که معوق مانده است

تصویبنامه در مورد نحوه پرداخت (( سکه بهار آزادی ))عیدی یا پاداش سالهای 1362و1363 و1364 کارکنان دولت که معوق مانده است

تصویبنامه-در-مورد-نحوه-پرداخت-((-سکه-بهار-آزادی-))عیدی-یا-پاداش-سالهای-1362و1363-و1364-کارکنان-دولت-که-معوق-مانده-استشماره 12524 /ت 157ه 9/5/1369

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 3/5/1369 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمود:
تصویبنامه های شماره 232/ت 1 مورخ 9/1/1367 و شماره 53140 /ت 355 مورخ 21/4/1368 لغو می گردد. دستگاههای اجرائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند در مورد پرداخت (( سکه بهارآزادی )) عیدی یا پاداش سالهای 1362 و 1363 و1364 کارکنان دولت که معوق مانده است به شرح زیر عمل نمایند.
1- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه فهرست کارکنان اسیر و مفقودالاثر خود را که مشمول دریافت (( سکه بهارآزادی )) عیدی یا پاداش پایان سالهای 1362 و 1363 و1364 می باشند ، تهیه و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند.
2- وزارت آموزش وپرورش موظف است علاوه بر فهرست موضوع بند 1 این تصویبنامه فهرست آن دسته از کارکنان خود را محق به دریافت ( سکه بهارآزادی )عیدی یک از سالهای 1362و1363 و1364 بوده اند و احکام کارگزینی آنان عند اللزوم اصلاح گردیده است ، ظرف مهلت مذکور در بند 1 تهیه و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید.
3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر تا پایان سال 1369 براساس فهرستهای ارائه شده سکه های بهارآزادی مربوطه را به دستگاههای ذیربط تحویل نماید و حسابهای مربوطه تا پایان سال 1369 بسته شود.
4- موارد مربوط به صدور حکم از طرف مراجع قضائی مبنی بر پرداخت ( سکه بهار آزاد ی) عیدی یا پاداش پایان سالهای 1362 و 1363 و 1364 و سایر موارد استثنائی (( سکه بهارآزادی ))مربوطه از محل موجودی جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت گردد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 13232

تاریخ تصویب : 1369/05/03

تاریخ ابلاغ : 1369/05/18

دستگاه اجرایی : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.