×

نظریه شورای نگهبان در مورد اصل 164 قانون اساسی

نظریه شورای نگهبان در مورد اصل 164 قانون اساسی

نظریه-شورای-نگهبان-در-مورد-اصل-164-قانون-اساسی

وکیل

شماره 448 30/4/1369

حضرت آیت الله آقای حاج شیخ محمد یزدی ریاست محترم قوه قضائیه
عطف به نامه شماره م /5639/1 مورخ 14/4/1369:
موضوع سوال در جلسه روز سه شنبه نوزدهم تیرماه 1369 شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت . نظر تفسیری شورا به شرح ذیل اعلام می گردد:
استثنا مندرج در اصل 164 قانون اساسی ( مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل ) صرفا ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت ( یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد) می باشد ،و ارتباطی به جمله صدراصل ندارد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان

شماره م/5639/1 14/4/1369
حضرت آیت الله محمدی گیلانی دام تاییداته العالیه
دبیر محترم شورای نگهبان
خاطر مبارک مستحضر است که در بحثهای بازنگری قانون اساسی اینجانب اصرار داشتم که ابهام از اصل یکصدو شصت وچهارم برداشته شود و پیشنهاد مشخص این بود که پس از پایان جمله اول اصل ، کلمه ( یابدون رضای او) جداگانه بشکل جمله مستقل بیاید که تغییر محل خدمت یا سمت متعلق مستثناء منه باشد و بهر دلیل پذیرفته نشد دستور فرمائید نظر تفسیری آن شورای محترم را نسبت به قید و استثنا که آیا به جمله اخیر می خورد یا به همه ابلاغ فرمایند.
رئیس قوه قضائیه – محمد یزدی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 13237

تاریخ تصویب : 1369/04/30

تاریخ ابلاغ : 1369/05/24

دستگاه اجرایی : شورای نگهبان -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.