×

تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات وواردات

تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات وواردات

تصویبنامه-راجع-به-اصلاح-آئین-نامه-اجرائی-قانون-مقررات-صادرات-وواردات-

وکیل

شماره 45928ت 166 /ه 18/5/1369

وزارت بازرگانی
هیات وزیران در جلسه مورخ 14/5/1369 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد ماده 40 قانون مقررات صادرات وواردات مصوب سال 1366 تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات وواردات ( موضوع تصویبنامه های شماره 3072/ت 32مورخ 12/2/1367 و شماره 132400 /ت 1104 مورخ 28/12/1368) در موارد زیر اصلاح می گردد:
1- بند 11 قسمت الف ماده 43 آئین نامه اجرائی به شرح زیر اصلاح و تبصره 2 آن حذف می گردد.
11- کلیه صادر کنندگان و تولیدکنندگان اعم از دولتی ، تعاونی و یا خصوصی می توانند مواد اولیه ، قطعات ، اجزا و ماشین آلات و تجهیزات لازم برای تولید کالاهای صادراتی یا تکمیل ، بازسازی و توسعه کارگاههای تولیدی را با تایید وزارتخانه تولیدی ذیربط ، در قبال ارز حاصل از صادرات ( ارز حاصل از صادرات خود یا ارز صادراتی خریداری شده از دیگران ) وارد نمایند.
2- در بند 12 ماده 43 ، قسمت الف ماده 46 و ماده 47 آئین نامه اجرائی ، عبارت ((وزارتخانه تولیدی ذیربط )) جایگزین عبارت (( کمیته توسعه صادرات غیر نفتی موضوع ماده 14 قانون )) می گردد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 13239

تاریخ تصویب : 1369/05/14

تاریخ ابلاغ : 1369/05/27

دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.