×

تصویبنامه راجع به اصلاح تبصره 4 ماده 37 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات

تصویبنامه راجع به اصلاح تبصره 4 ماده 37 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات

تصویبنامه-راجع-به-اصلاح-تبصره-4-ماده-37-آئین-نامه-اجرائی-قانون-مقررات-صادرات-و-وارداتشماره 111484/ت 83 ک 23/5/1369

وزارت بازرگانی
اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت در جلسه مورخ 8/5/1369 با توجه به اختیار تفویضی موضوع تصویبنامه شماره 103950/ت 908 مورخ 21/10/1368 هیات وزیران ، بنا به پیشنهاد وزارتخانه های جهادسازندگی و راه و ترابری و تایید وزارت بازرگانی و به استناد ماده 47 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1366 تصویب نمودند:
تبصره 4 ماده 37 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات وواردات موضوع تصویبنامه های شماره 3072/ت 32 مورخ 12/2/1367 و شماره 132400/ت 1104 مورخ 28/12/1368 به شرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره 4- خروج حداکثر یک کیلوگرم خاویار همراه مسافرانی که توسط هواپیما به خارج از کشور عزیمت می نمایند ،صرفننظر از سقف ارزشی مقرر در این ماده با ارائه فاکتور فروش شرکت شیلات ایران و با کنترل گمرک ،بدون تودیع پیمان ارزی بلا مانع می باشد.
این تصویبنامه در تاریخ 21/5/1369 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 13242

تاریخ تصویب : 1369/05/08

تاریخ ابلاغ : 1369/05/23

دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.