×

تصویبنامه راجع به ماموریت مستخدمین رسمی در مصلای تهران

تصویبنامه راجع به ماموریت مستخدمین رسمی در مصلای تهران

تصویبنامه-راجع-به-ماموریت-مستخدمین-رسمی-در-مصلای-تهران شماره 4698/ت 172ه 28/5/1369

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزران در جلسه مورخ 21/5/1369 بنا به پیشنهاد 6112/د مورخ 15/12/1368 سازمان امور اداری و استخدامی کشوری ، تصویب نمود:
ماموریت مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری جهت خدمت در مصلای تهران با حفظ پست سازمانی آنان ،بلا مانع می باشد.
حقوق و مزایا ی این قبیل مستخدمین از محل اعتبارات وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع آنان ،پرداخت خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 13246

تاریخ تصویب : 1369/05/21

تاریخ ابلاغ : 1369/06/04

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.