×

آئین نامه اجرائی قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارکها و موزه های تاریخ طبیعی

آئین نامه اجرائی قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارکها و موزه های تاریخ طبیعی

آئین-نامه-اجرائی-قانون-اخذ-ورودیه-از-بازدیدکنندگان-پارکها-و-موزه-های-تاریخ-طبیعی

وکیل

شماره 123410-/ت 188 ه 30/5/1369

سازمان حفاظت محیط زیست
هیات وزیران در جلسه مورخ 21/5/1369 بنا به پیشنهاد شماره 300-21 مورخ 8/3/1368 سازمان حفاظت محیط زیست و تایید شورای عالی حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره 1 ماده واحده قانون اخذ ورودیه از بازدید کنندگان پارکها و موزه های تاریخ طبیعی مصوب 1367 آئین نامه اجرائی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- سازمان حفاظت محیط زیست که در آئین نامه اختصارا سازمان نامیده می شود مجاز است در قبال ارائه خدمات و تسهیلاتی که برای بازدید ، توقف و استفاده از موزه های تاریخ طبیعی ، نمایشگاهها و مناطق تحت اختیار سازمان موضوع بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست فراهم می آورد از بازدیدکنندگان و استفاده کنندگان و دریافت کنندگان خدمات از طریق صدور بلیط ،وجه دریافت نماید.
ماده 2- بهای بلیط بازدید از نمایشگاهها و موزه های تاریخ طبیعی برای هر نفر (50) ریال تا 100 ریال می باشد . که میزان آن بر حسب امکانات و تسهیلات هر موزه و یا نمایشگاه توسط سازمان تعیین و اعلام می گردد.
تبصره – بهای بلیط ورودی برای دانشجویان و دانش آموزان با ارائه معرفی نامه معتبر از مراکز آموزشی مربوط .نصف بهای تعیین شده ( نیم بها ) می باشد.
ماده 3- سازمان می تواند در مواقع و روزهای خاص از قبیل اعیاد و همچنین بمنظور مطالعات و تحقیقات علمی و آموزشی اجازه بازدید و استفاده از موزه ها و نمایشگاهها را بصورت رایگان صادر نماید.
ماده 4- بهای بلیط ورودی برای آن دسته از مناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ( مناطق تحت اختیار سازمان ) که شرایط و امکان بازدید یا توقف و یا استفاده از مناطق مذکور فراهم گردیده است برای هر نفر بین 50 تا 200 ریال می باشد که میزان آن بر حسب امکانات و تسهیلات هر منطقه توسط سازمان تعیین و اعلام می گردد.
تبصره 1- سازمان در مواقع لازم و به منظور اجرای برنامه های اموزشی و تحقیقات و مطالعات علمی و زیست محیطی که از طریق مراکز آموزشی و تحقیقاتی درخواست و انجام میشود اجازه ورود و بازدید از مناطق مذکور را بدون دریافت وجه صادر خواهد نمود.
تبصره 2- بهای بلیط ورود و بازدید از جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه که باید با وسائط نقلیه دریایی تحت کنترل سازمان انجام گیرد با احتساب هزینه های رفت و برگشت و راهنمائی در جزایر برای هر نفر بین 600 تا 1000 ریال می باشد که میزان آن توسط سازمان تعیین و اعلام می گردد.
ماده 5- سازمان میتواند جهت بازدید از مناطق تحت اختیار خود و شکارگاهها و زیستگاههای وحوش مبادرت به تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی و گردشی بصورت گروهی بنماید. بلیط بازدید و راهنمائی ( شکاربانان راهنما) برای هر گروه از 10 تا 15 نفر 3000 ریال می باشد.
تبصره – برای دانش آموزان که با هماهنگی سازمان به عنوان گردش علمی از مناطق مذکور بازدید می کنند ،رایگان می باشد.
ماده 6- در صورتیکه بازدید و استفاده از مناطق تحت اختیار سازمان مستلزم توقف شبانه روزی و استفاده از مهمانسرا ها و ساختمانهای موجود در مناطق و یا استفاده از کمپینگ ها و اردوگاهها باشد ، بهای استفاده از این خدمات بشرح زیر تعیین میشود:
1- به ازای هر روز توقف و استفاده از مهمانسرا ها و ساختمانها ، بین 1500 تا 2000 ریال برای هر نفر که میزان آن بر حسب موقعیت مهمانسرا ها و تسهیلات فراهم شده توسط سازمان مشخص و اعلام می گردد.
2- به ازای هر روز توقف و استفاده از کمپینگ ها و اردوگاهها و اطاقک های موجود ،بین 1000 تا 2000 ریال برای هر چادر یا اطاقک که میزان آن توسط سازمان مشخص و اعلام می گردد.
ماده 7- در صورتیکه انجام ایاب و ذهاب از شهرها یا مراکز تجمع بازدیدکنندگان تا محل اقامت و یا بازدید بر عهده سازمان باشد هزینه ایاب و ذهاب به نرخ متعارف و معمول از بازدیدکنندگان دریافت خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 13252

تاریخ تصویب : 1369/05/21

تاریخ ابلاغ : 1369/06/11

دستگاه اجرایی : سازمان حفاظت محیط زیست -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.