×

قانون افتتاح سال اول رشته های گروه فنی مهندسی و گروه کشاورزی و دانشکده الهیات و معارف اسلامی

قانون افتتاح سال اول رشته های گروه فنی مهندسی و گروه کشاورزی و دانشکده الهیات و معارف اسلامی

قانون-افتتاح-سال-اول-رشته-های-گروه-فنی-مهندسی-و-گروه-کشاورزی-و-دانشکده-الهیات-و-معارف-اسلامی

وکیل


شماره 62484 7/9/1361

وزارت فرهنگ و آموزش عالی
ماده واحده - وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است طبق ضوابط تعیین شده از سوی ستاد انقلاب فرهنگی باهمکاری ستادانقلاب فرهنگی سال اول رشته های گروه فنی مهندسی و گروه کشاورزی ودانشکده الهیات و معارف اسلامی را که ستاد انقلاب فرهنگی موظف به ابلاغ برنامه و ضوباط نوگشائی آن تا15 آذرماه 1361 میباشد حداکثر تا15 فروردین 1362 شروع نماید0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و سوم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و یک با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسید0
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

نوع : قانون

شماره انتشار : 11009

تاریخ تصویب : 1361/08/23

تاریخ ابلاغ : 1361/09/21

دستگاه اجرایی : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.