جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

شماره وتاریخ نظریه : 10176/237/10/1371

سئوال : باتوجه به تبصره ماده 494 قانون مجازات اسلامی دیه به چه نسبتی بایدبین ورثه تقسیم شود؟

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
دیه درحکم ماترک میت است وطبق قوانین ارث بین ورثه تقسیم شود درموردیکه پرداخت دیه بعهده عاقله میباشد(خطای محض )پرداخت دیه ازطرف عاقله بطورتساوی انجام میگیرد واین مطلب باتقسیم ترکه بین وراث مجنی علیه به نسبت فرض آنان تفاوت دارد.

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری و سروش ستوده جهرمی

107
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
10176
تاریخ تصویب :
1371/10/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :