×

دیه درحکم ماترک میت است

دیه درحکم ماترک میت است

دیه-درحکم-ماترک-میت-است

وکیل

شماره وتاریخ نظریه : 10176/237/10/1371

سئوال : باتوجه به تبصره ماده 494 قانون مجازات اسلامی دیه به چه نسبتی بایدبین ورثه تقسیم شود؟

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
دیه درحکم ماترک میت است وطبق قوانین ارث بین ورثه تقسیم شود درموردیکه پرداخت دیه بعهده عاقله میباشد(خطای محض )پرداخت دیه ازطرف عاقله بطورتساوی انجام میگیرد واین مطلب باتقسیم ترکه بین وراث مجنی علیه به نسبت فرض آنان تفاوت دارد.

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری و سروش ستوده جهرمی

107

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 10176

تاریخ تصویب : 1371/10/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.