×

جرح با چاقو اصولا قابل گذشت است

جرح با چاقو اصولا قابل گذشت است

جرح-با-چاقو-اصولا-قابل-گذشت-است
سئوال : باتوجه به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 آیاجرح با چاقو قابل گذشت است یاخیر؟

شماره وتاریخ نظریه : 10502/137/11/1371
نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
جرم ایرادجرح با چاقو از جرائم قابل گذشت وحق الناس است مگراینکه مورد با تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 منطبق باشدکه درآنصورت برطبق آن تبصره تعیین مجازات خواهدشد.

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری و سروش ستوده جهرمی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 10502

تاریخ تصویب : 1371/11/13

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.