×

دیه قطع جزئی نخاع به میزان مقطوع آنست وبرای فلج جزئی ارش آنست

دیه قطع جزئی نخاع به میزان مقطوع آنست وبرای فلج جزئی ارش آنست

دیه-قطع-جزئی-نخاع-به-میزان-مقطوع-آنست-وبرای-فلج-جزئی-ارش-آنست

وکیل


سئوال : درصورتیکه صدمه وارده به مصدوم موجب قطع جزئی نخاع وفلج جزئی شود،دیه آن چه میزان است .؟

شماره وتاریخ نظریه : 1257/37/6/1371

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ماده 433قانون مجازات اسلامی دیه قطع جزئی ازنخاع به نسبت مقداری است که که ازنخاع قطع شده وبرای فلج جزئی ارش تعیین میگردد.

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری و سروش ستوده جهرمی

107

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1257

تاریخ تصویب : 1371/06/03

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.