جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

سئوال : دیه قطع کامل نخاع ازجهت عرضی چیست ؟

شماره وتاریخ نظریه : 1834/117/3/1371

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
درخصوص مورد استعلام ، قطع نخاع ازعرض مستلزم دیه کامله است و مشمول ماده 434 قانون مجازات اسلامی است .

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری و سروش ستوده جهرمی

107
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1834
تاریخ تصویب :
1371/03/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :