×

دیه قطع کامل تمام نخاع دیه کامل است ودیه فلج کامل دو سوم دیه کامل است

دیه قطع کامل تمام نخاع دیه کامل است ودیه فلج کامل دو سوم دیه کامل است

دیه-قطع-کامل-تمام-نخاع-دیه-کامل-است-ودیه-فلج-کامل-دو-سوم-دیه-کامل-است

وکیل

سئوال : دیه قطع کامل نخاع که منجربه فلج کامل چه میزان است ؟

شماره وتاریخ نظریه : 1257/37/6/1371
نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
اگرنخاع قطع شده وموجب فلج شدن باشدبه استناد ماده 434 قانون مجازات اسلامی ومسئله 2صفحه 581 جلد 2 تحریرالوسله برای قطع نخاع دیه کامل وبرای فلج شدن دوسوم دیه تعیین می شود.

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری و سروش ستوده جهرمی

107

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1257

تاریخ تصویب : 1371/06/03

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.