×

قانون راجع به اجازه استفاده اعضاء هیئت علمی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از مزایای تبصره یک ماده واحده لایحه قانونی پرداخت حقوق و مزایای مستخدمینی که تبدیل وضع یافته اند0

قانون راجع به اجازه استفاده اعضاء هیئت علمی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از مزایای تبصره یک ماده واحده لایحه قانونی پرداخت حقوق و مزایای مستخدمینی که تبدیل وضع یافته اند0

قانون-راجع-به-اجازه-استفاده-اعضاء-هیئت-علمی-کلیه-دانشگاهها-و-موسسات-آموزش-عالی-از-مزایای-تبصره-یک-ماده-واحده-لایحه-قانونی-پرداخت-حقوق-و-مزایای-مستخدمینی-که-تبدیل-وضع-یافته-اند0
شماره 49224 17/9/1361

وزارت فرهنگ و آموزش عالی
ماده واحده - اعضای هیئت علمی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که مشمول تبصره 36 قانون بودجه سال 58 شده اند میتوانند از مزایای تبصره یک ماده واحده لایحه قانونی پرداخت حقوق و مزایای مستخدمینی که تبدیل وضع یافته اند مصوب 25/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بهره مند گردند0
قانون فوق مشتمل بر ماه واحده در جلسه روز پنجشنبه بیستم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع : قانون

شماره انتشار : 11017

تاریخ تصویب : 1361/08/20

تاریخ ابلاغ : 1361/10/01

دستگاه اجرایی : وزارت علوم و تحقیقات و فناوری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.