×

تاریخ گذاری و درج مبلغ در چک سفید امضاء که بطور امانی نزد متهم بوده است

تاریخ گذاری و درج مبلغ در چک سفید امضاء که بطور امانی نزد متهم بوده است

تاریخ-گذاری-و-درج-مبلغ-در-چک-سفید-امضاء-که-بطور-امانی-نزد-متهم-بوده-است
شماره فرجامی :390820
تاریخ رسیدگی : 23/9/71
دادنامه : 709/20
تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیه
تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره 2769/2/1371 صادره از شعبه 13 دادگاه کیفری یک ...
مرجع شعبه 20 دیوان عالی کشور
هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
آقای (الف ) به اتهام کلاهبرداری جعل و خیانت در امانت تحت تعقیب کیفری واقع شده و جریان قضیه به شرح قرار مجرمیت این که تاریخ گذاری و درج مبلغ در چک امانتی شاکی و واگذاری آن به (ب ) و گرفتن مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان از نامبرده اخیر با صدور کیفرخواست پرونده نهایتا" در دادگاه کیفری یک ... مورد رسیدگی قرار گرفته آقای ... طی سند رسمی مورخ 3/4/70 از شکایت خود علیه (الف ) و (ج ) اعلام گذشت کرده است 0 در جلسه 11/9/70 (ج ) اظهار داشته با (الف ) بودیم معاملات زمین و ساختمان انجام می دادیم ، در ضمن او در کارخانه لاستیک سازی با برادرم به نام (د) شریک بود هشت تا پنج نفر شریک بودیم که فقط من و ... حسابجاری داشتیم 0 در سال 64 آقای (الف ) از من خواست که یک چک سفید امضاء به او بدهم تا بتواند از بستگان خود قرض بگیرد0 من هم چک بدون مبلغ و تاریخ را امضاء کردم 0 یک سال بعد از او راجع به چک سوال کردم گفت چک را از وام دهنده گرفته و پاره کرده تا انیکه در سال 69 اخطار آمد که چک بی محل صادر کرده ام 0 روشن شد که چک مزبور را به ... داده که او هم رضایت داد چون باعث شده ده روز زندانی شوم از او شاکی هستم 0 در جلسه 17/2/71 (ج ) شکایت خود را تکرار کرده متهم درقبال اتهام می گوید چک را شاکی با قید مبلغ و تاریخ به من دادازاوطلبکارم چون ... پول نقدی خواست من به (ج ) گفتم پول نقد بدهد ایشان گفت شما چک را به (ب ) بدهید طرف او من هستم 0 متهم می گوید آنچه در بازپرسی گفته ام که چکم سفید بوده بنابه درخواست و اصرار مادر (ج ) بوده 0 راجع به اظهاردیگرش نزد بازپرس می گوید آنها به من گفتند چنین حرفی بزم که کار فیصله پیدا کند در آخرین دفاع می گوید با (ب ) معامله کردم قصد کلاهبرداری نداشتم ، درمورد جعل هم می گوید به من پیشنهاد کردند بگویم چک سفید بوده است 0 وکیل متهم بیاناتی در دفاع از موکل نموده از جمله این که کارشناس صریحا" نگفته که تاریخ و متن چک به امضاء موکل است به علاوه باید دو نفر کارشناس نظر بدهد به علاوه وجود چک در دست موکل دلیل بر بدهکاری (ج ) است نه امانتی چک 0 آقای (ج ) دلیلی بر امانی بودن اقامه نکرده تقاضای برائت موکل را نموده است 0 بااعلام ختم دادرسی راجع به اتهام متهم به کلاهبرداری با شرح جریان فیمابین ، حکم بر برائت متهم ار این جهت صادر کرده همچنین راجع به اتهام جعل با ذکر دلایل به لحاظ عدم وقوع بزه حکم برائت داده است لیکن خیانت در امانت را با توجه به تحقیقات انجام شده محرز تشخیص بر طبق ماده 118 تعزیرات حکم به تحمل 74 ضربه شلاق صادر کرده است 0 وکیل محکوم علیه طی لایحه به حکم محکومیت موکل اعتراض کرده اشعار داشته دادگاه با بیان دلایلی به این که وقتی چک سفید در اختیار کسی گذاشته می شود به او اجازه می دهد تا از آن استفاده نماید در اتهام جعل حکم برائت داده شده در حکم محکومیت به ارتکاب خیانت در امانت به استدلال فوق عنایت نشده و موکل را خائن در امانت تشخیص داده اند0 به علاوه هیچگونه دلیلی بر اینکه چک بطور امانی نزد موکل سپرده شده به خصوص با توجه به استدلال دادگاه در مورد اتهام جعل وجود نداشته وجاهت قانونی ندارد0 شاکی می بایستی ثابت کند به چه منظوری و علتی حاضر شده چک امضاء شده را امانت نزد موکل بگذارد حکم محکومیت را خلاف حق و عدالت و قانون دانسته تقاضای نقض را نموده است 0 در تاریخ 27/7/71 رئیس دادگاه مرقوم داشته نظر به این که متهم قبول کرده چک را از شاکی گرفته و نظر به این که طبق تحقیقات انجام شده بنابراین بوده که متهم چک را به دیگری واگذار نکند ولی مشارالیه آن را به ... واگذار کرده است در عقیده خود باقی است پرونده بهدیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع شده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تایید حکم صادره مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای
با توجه به مجموع اوراق پرونده از جمله تحقیقات انجام در مراحل بازجویی و بازپرسی به این که آقای (الف ) در اولین باز جویی اظهارداشته (درسال 64) روی اعتمادی که فیمابین وجود داشته یک چک سفید به او داده شده که در سال 69 روی فسخ معامله با ... به ناچار چک سفید امضاء که در مقابل طلبم ( در چند سطر بالاتر آن را حدود یک و نیم میلیون ذکر کرده ) به من داده شده بود به مبلغ دو و نیم میلیون نوشتم و به ... دادم در صورتمجلس 29/1/70 که به امضای سه نفر طرفین پرونده و عده ای از مامورین کلانتری رسیده (ج ) عنوان کرده چک به طور امانت به (الف ) داده شده بود که نه تنها انکاری از جانب (الف ) داده شده بود که نه تنها انکاری از جانب (الف ) به عمل نیامده بلکه از عمل خود اظهار ندامت کرده متهم در آخرین دفاع نزد بازپرس می گوید اتهام را قبول دارد در محضر دادگاه گفته های قبلی خود دایر بر اقرار راپذیرفته النهایه علت آن را درخواست مادر (ج ) توجیه کرده است وباتوجه به دلایل استنادیه در حکم صادره و این که از جانب تجدید نظرخواه ایراد و اشکال موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نمایدبه عمل نیامده وبه نظر نمی رسد لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید می نماید0
رئیس ... مستشار ...

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور - تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 709

تاریخ تصویب : 1371/09/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.