×

اصلاح بند 1 تصویبنامه شماره 942 ت 119 ه مورخ 1369 4 9

اصلاح بند 1 تصویبنامه شماره 942 ت 119 ه مورخ 1369 4 9

اصلاح-بند-1-تصویبنامه-شماره-942-ت-119-ه-مورخ-1369-4-9

وکیل

شماره 85174/ت 281 ه 2/8/1369

وزارت صنایع – وزارت کشاورزی – وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 25/7/1369 بنا به پیشنهاد شماره 62279 مورخ 9/7/1369 وزارت کاروامور اجتماعی تصویب نمود:
وزیر کار و امور اجتماعی به اعضای کمیسیون موضوع بند 1 تصویبنامه شماره 942/ت 119 ه مورخ 9/4/1369 اضافه می گردد.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 13301

تاریخ تصویب : 1369/07/25

تاریخ ابلاغ : 1369/08/01

دستگاه اجرایی : وزارت كشور - وزارت صنایع - وزارت جهاد كشاورزی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.