جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

شماره 119560/ت 418ه 23/10/1369

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جللسه مورخ 16/10/1369 بنا به پیشنهاد مشترک معاون رئیس جمهور در امور اجرائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
مابه التفاوت کارمزد دریافتی توسط بانکها نسبت به هزینه های تامین مالی توسط سیستم بانکی در مورد اعطای تسهیلات به اهالی مناطق زلزله زده و سیل زده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات وزیران از محل اعتبارات مربوط به بازسازی مناطق مذکور که همه ساله در قانون بودجه سالیانه کل کشور منظور می گردد قابل پرداخت است .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
13373
تاریخ تصویب :
1369/10/16
تاریخ ابلاغ :
1369/11/04
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :