جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


شماره 123362/ت 445 ه 9/11/1369

وزارت راه و ترابری
هیات وزیران در جلسه مورخ 30/10/1369 بنا به پیشنهاد شماره 1/24/2214 مورخ 14/5/1369 وزارت کشور و به استناد تبصره 42 قانون بودجه سال 1357 کل کشور تصویب نمود:
تبصره ماده 1 تصویبنامه شماره 80578/ت 764 مورخ 17/8/1368 به شرح زیر اصلاح می گردد:
( تبصره - عوارض مقرر در این ماده شامل کلیه خودروهای دولتی و غیر دولتی به استثنای خودورهای متعلق به شرکت واحد اتوبوسرانی و وسائل نقلیه مسافربری تحت پوشش آن شرکت و خودروهای متعلق به پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران ،خواهد بود. )
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
13383
تاریخ تصویب :
1369/10/30
تاریخ ابلاغ :
1369/11/18
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :