×

قانون اصلاح بند(2) قانون اصلاح بندهای و (ح ) ماده (84) و بند (ج ) ماده (86) قانون محاسبات عمومی کشور

قانون اصلاح بند(2) قانون اصلاح بندهای و (ح ) ماده (84) و بند (ج ) ماده (86) قانون محاسبات عمومی کشور

قانون-اصلاح-بند(2)-قانون-اصلاح-بندهای-و-(ح-)-ماده-(84)-و-بند-(ج-)-ماده-(86)-قانون-محاسبات-عمومی-کشور
شماره 996-ق 6/4/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 34865/20032 مورخ 11/8/1379 دولت در مورد اصلاح بند(2) قانون اصلاح بندهای (ز)و(ح ) ماده (84) و بند(ج ) ماده (86) قانون محاسبات عمومی کشور که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 29/3/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تاییدشورای نگهبان رسیده است ، د راجرای اصل یکصد و بیست سوم (123) قانون اساسی ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 14982 14/4/1380
قانون اصلاح بند (2) قانون اصلاح بندهای (ز) و(ج ) ماده (84) وبند (ج ) ماده (86) قانون محاسبات عمومی کشور که در جلسه علنی سه شنبه مورخ بیست ونهم خرداد ماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/4/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 996-ق مورخ 6/4/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی

ماده واحده - عبارت زیر در انتهای بند(ج ) موضوع بند(2)قانون اصلاح بندهای (ز) و(ح ) ماده (84) و بند (ج ) ماده (86) قانون محاسبات کشور- مصوب 12/2/1375 - اضافه میشود:
(در مورد معاملات مربوط به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ).
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست ونهم خردادماه یکهزار و سیصد وهشتاد مجلس شورای تصویب و در تاریخ 3/4/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع : قانون

شماره انتشار : 16418

تاریخ تصویب : 1380/03/29

تاریخ ابلاغ : 1380/04/24

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.