جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 150590 16/11/1369

وزارت دادگستری
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص (( حق کسب یا پیشه یا تجارت ))که در جلسه مورخ بیست وپنجم دی ماه یکهزاروسیصدوشصت ونه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و طی نامه شماره 10176/330/ق مورخ 8/11/1369 به ریاست جمهوری واصل شده به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور – اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده – در مورد (( حق کسب یا پیشه یا تجارت )) مطابق قانون روابط موجر ومستاجر ،مصوب دوم مردادماه یکهزاروسیصدوپنجاه وشش عمل شود. ماده واحده الحاقیه به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب پانزدهم آبان ماه یکهزاروسیصدوشصت وپنج به قوت خود باقی است .
موضوع (( حق کسب یا پیشه یا تجارت )) در اجرای بند هشتم اصل یکصدو دهم قانون اساسی در جلسه ی مورخ بیست وپنجم دی ماه یکهزاروسیصدو شصت ونه مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و به شرح ماده واحده فوق به تصویب رسید .
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
13389
تاریخ تصویب :
1369/10/25
تاریخ ابلاغ :
1369/11/30
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :