جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

شماره 152398/ت 495 ه 16/12/1369

وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی
هیات وزیران در جلسه مورخ 8/12/1369 بنا به پیشنهاد شماره 9801 مورخ 1/12/1369 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وبه استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی مجاز است با رعایت مقررات موضوع تصویبنامه شماره 130432/ت 426 ه مورخ 26/10/1369 به مشمولان لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی درمانی وبهداشتی مصوب 24/9/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1367 که براساس مقررات قانون استخدام کشوری حقوق ومزایا دریافت می دارند ،پاداش (عیدی )آخر سال 1369 را پرداخت نماید.
معاون اول رئیس جمهورحسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
13411
تاریخ تصویب :
1369/12/08
تاریخ ابلاغ :
1369/12/27
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :