جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

شماره 87706/ت 516 ه 22/12/1369

وزارت فرهنگ وآموزش عالی – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
هیات وزییران در جلسه مورخ 12/12/1369 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی ، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وبه استناد ماده 6 قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاهها وموسسات آموزش عالی کشور مصوب 1365 و بند 7 ماده 6 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1367 تصویب نمود:
1- ماده 17 آئین نامه اجرائی قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور ( موضوع تصویبنامه شماره 69326 مورخ 30/9/1365 ) به شرح زیر اصلاح می گردد:
(( ماده 17- خروج از کشور برای کلیه اعضای هیات علمی و دستیاران موضوع قانون در غیر از موارد حج وبیماری صعب العلاج و سالانه حداکثر به مدت یکماه برای شرکت در مجامع علمی و سمینارها ممنوع می باشد ))
2- پزشکان مشمول قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیرا پزشکان مصوب 1367 مجازند در صورت موافقت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سالانه حداکثر به مدت یکماه برای شرکت در مجامع علمی وسمینارها به خارج از کشور مسافرت نمایند.
معاون اول رئیس جمهور حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13417
تاریخ تصویب :
1369/12/22
تاریخ ابلاغ :
1370/10/10
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :