جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

شماره 156178/ت 527 ه 28/12/1369

وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 26/12/1369 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند 3 ماده واحده مصوب 14/3/1360 مجلس شورای اسلامی تصویب نمود:
آقای قربانعلی سعادت به عنوان استاندار استان آذربایجان غربی منصوب گردد.
معاون اول رئیس جمهورحسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
13419
تاریخ تصویب :
1369/12/26
تاریخ ابلاغ :
1370/10/10
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :