جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

شماره 45520/ت 241 ک 28/12/1369

وزارت بازرگانی
اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت در جلسه مورخ 20/12/1369 باتوجه به اختیارات تفویضی هیات وزیران ( موضوع تصویبنامه شماره 103950/ت 908 مورخ 21/10/1368)بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارائی ووزارت بازرگانی وبه استناد ماده 74 قانون مقررات صادرات وواردات مصوب 1366 تصویب نمودند:
متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 23 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات وواردات ( موضوع تصویبنامه های شماره 3072/ت 32 مورخ 12/2/1367 وشماره 132400/ت 1104 مورخ 28/12/1368 واصلاحات بعدی )اضافه می گردد.
(( تبصره 2- خروج کالاهای اهدائی وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی به اشخاص خارجی با رعایت سایر مقررات مربوط و با تایید وزیر یا بالاترین مقام سازمان دولتی اهدا کننده ، مشمول مقررات این ماده می باشد ))
این تصویبنامه در تاریخ 27/12/1369 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهورحسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13419
تاریخ تصویب :
1369/12/20
تاریخ ابلاغ :
1370/01/14
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :