جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

شماره 110848/ت 322 ه 29/8/1369

وزارت امور اقتصادی و دارائی
هیات وزیران در جلسه مورخ 15/7/1369 با توجه به نظریه شوری نگهبان ( موضوع نامه شماره 4/844 مورخ 12/7/1369 آن شوری ) و به استناد ماده 2 قانون اداره امور شرکتها بیمه مصوب 1367 تصویب نمود:
عبارت (( همچنین قبول سمتهای غیر موظف در موسسات خیریه و اجتماعی وآموزشی یا شرکتها وموسساتی که شرکت در آن سرمایه گذاری کرده یا سهیم باشد به منظور انجام وظایف محوله )) از متن ماده 22 اساسنامه شرکت سهامی بیمه دانا (موضوع تصویبنامه شماره 87054/ت 939 مورخ 5/11/1368 ) حذف می گردد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1369/08/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :