جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


شماره 2119 17/2/1370

وزارت کشور
اصلاحیه
پیرو ( تصویبنامه شماره 156166/ت 526 ه مورخ 28/12/1369 ) نظر به این که نام اقای مهندس محمود شریفیان به اشتباه آقای مهندس محمود شریفیان تحریر گردیده است ،مراتب جهت اصلاح اعلام می گردد.
دبیر هیات دولت – حسین رحیم زاده


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
13451
تاریخ تصویب :
1370/02/17
تاریخ ابلاغ :
1370/02/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :