جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


شماره 107762 - 15/12/1364

وزارت راه و ترابری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/12/1364 بنا به پیشنهاد شماره 11/8939 مورخ 18/7/1364 وزارت راه و ترابری و به استناد قانون اجاره ماشین آلات راه سازی مصوب 9/12/1360 مجلس شورای اسلامی و با توجه به تصویب نامه های شماره 34424مورخ 30/6/1362و3320مورخ 28/2/64در خصوص آئین نامه اجرائی اجاره ماشین آلات راهسازی موضوع تصویب نامه شماره 14894 مورخ 24/2/61 تصویب نمودند :
عبارت ذیل به عنوان تبصره به ماده 2 آئین نامه اجرائی مذکور اضافه گردد:
تبصره - حداکثر 20% از ماشین آلاتی که به موجب تصویب وزیر راه و ترابری در سیستم اجاره قرار می گیرند چنانچه مجدداً در امر راهداری و یا راه سازی امانی به آنها نیاز باشد حداقل بعد از گذشت شش ماه به پیشنهاد دستگاه اجرائی و موافقت وزیر راه و ترابری می توانند از سیستم اجاره خارج شوند .
نخست وزیر - میرحسن موسوی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
11961
تاریخ تصویب :
1364/12/04
تاریخ ابلاغ :
1364/12/26
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :