جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

شماره 6728 - 1/3/1365

وزارت کشور
نظر به اینکه در تصویب نامه شماره 4214 مورخ 14/2/65 هیئت وزیران هنگام تایپ عبارت آئین نامه اجرائی تبصره 16 « در سطور دوم و چهارم اشتباهاً » آئین نامه اجرائی بندهای « الف » و «ب » تبصره 16 و همچنین در بند 5 مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال ده میلیون (10000000) ریال و در بند 14 عبارت « اجاره هزینه » اضافی تایپ شده است لذا خواهشمند است نسبت به اصلاح موارد فوق اقدام فرمایند .
سید عطاءالله مهاجرانی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12016
تاریخ تصویب :
1365/03/01
تاریخ ابلاغ :
1365/03/08
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :