جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

شماره 92890 - 24/4/1364

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/4/1364 بنا به پیشنهاد شماره 6820/52 مورخ 6/12/1363 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد قسمت اخیر ماده 37 آئین نامه استخدام پیمانی تصویب نمودند رشته شغلی نقشه بردار از فهرست مشاغل طبقه شش منضم به آئین نامه مذکور حذف و به فهرست مشاغل طبقه هفت همان آئین نامه اضافه گردد .
نخست وزیر - میر حسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12028
تاریخ تصویب :
1364/04/16
تاریخ ابلاغ :
1365/03/26
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :