جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره 106092 - 27/12/1364
وزارت بازرگانی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/12/1364 بنا به پیشنهاد شماره 52768 مورخ 1/12/1364 وزارت بازرگانی تصویب نمودند :

ماده 47 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 به شرح ذیل اصلاح گردد :
ماده 47 - ورود کالای مستعمل غیرمجاز است .
نبصره 1 - ورود وسائط نقلیه آبی مستعمل مورد نیاز کشور پس از کسب نظر وزارتین صنایع سنگین و دفاع و موافقت وزارت بازرگانی مشروط برآنکه قابل استفاده بودن آنها به تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی برسد مجاز است ( در صورت استفاده برای صید و صیادی موافقت وزارت کشاورزی الزامی است ).
تبصره 2 - ورود قالبهای مستعمل مورد نیاز واحدهای تولیدی که بنام واحدهای مزبور وارد میشود با تشخیص وزارتین صنایع و صنایع سنگین ( حسب مورد ) و موافقت وزارت بازرگانی مجاز است .
تبصره 3 - ورود کشتیهای صدمه دیده و مستعمل ، به منظور اوراق نمودن و استفاده از قطعات و لوازم مربوط ، با کسب موافقت وزارت صنایع سنگین و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض متعلقه قطعات و لوازم مربوط مجاز است .
نخست وزیر - میرحسین موسوی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12030
تاریخ تصویب :
1364/12/25
تاریخ ابلاغ :
1365/03/28
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :