جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

شماره 778 - 21/12/64

وزارت برنامه و بودجه
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/12/1364 بنا به پیشنهاد شماره 7289/40/13853 ـ 1 مورخ 8/12/64 وزارت برنامه و بودجه تصویب نمودند توزیع تسهیلات اعتباری بند « ج » تبصره 3 قانون بودجه سال 1364 کل کشور موضوع جدول پیوست آئین نامه اجرایئ تبصره فوق به شرح پیوست اصلاح گردد .
نخست وزیر ـ میرحسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12036
تاریخ تصویب :
1364/12/18
تاریخ ابلاغ :
1365/04/04
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :