جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره 59688 - 15/10/1364

دادگستری جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/10/1364 بنا به پیشنهاد شماره 13304/4 مورخ 5/3/1364 دادگستری جمهوری اسلامی ایران و تأیید به شماره 1119/42 مورخ 19/9/1364 سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمودند :

شغل « مأمور سالن تشریح » از فهرست مشاغل طبقه یک حذف و به فهرست مشاغل طبقه دو فهرست منضم به آئین نامه استخدام موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری اضافه گردد .
نخست وزیر – میر حسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12029
تاریخ تصویب :
1364/10/08
تاریخ ابلاغ :
1365/03/27
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :