×

آئین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش 1361 و اصلاحیه آن مصوب 1364 به شرح زیر اصلاح می شود

آئین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش 1361 و اصلاحیه آن مصوب 1364 به شرح زیر اصلاح می شود

آئین-نامه-نظارت-بر-نمایش-فیلم-و-اسلاید-و-ویدیو-و-صدور-پروانه-نمایش-1361-و-اصلاحیه-آن-مصوب-1364-به-شرح-زیر-اصلاح-می-شود
شماره 21581 / ت 19426 هـ - 9/4/1377

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیات وزیران در جلسه مورخ 20/3/1377 بنا به پیشنهاد شماره 23399/10/29191 /1 مورخ 13/12/1376 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به استناد ماده 1 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ مصوب 1365 ـ تصویب نمود :

1 ـ در متن ماده 6 پس از عبارت « هرگونه فیلم » « عبارت سینمایی کوتاه و بلند 35 یا 16 میلیمتری » اضافه میشود همچنین پس از عبارت «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی » عبارت « حداقل 5 نفر و حداکثر 9 نفر » افزوده می گردد و تبصره ماده 6 به عنوان تبصره 1 و متن زیر به عنوان تبصره 2 اضافه می شود .
تبصره 2 ـ بنا به تشخیص اداره کل نظارت و ارزشیابی و تایید معاونت سینمایی و سمعی و بصری صدور پروانه نمایش فیلمهای ویدیویی اسلاید و رایانه ای تشکیل خواهد شد .
3 ـ عبارت « فیلمهایی میتوانند در شورای عالی نظارت مطرح گردند که به اتفاق آرا در شورا بازبینی مردود نشده باشند » و از ماده (10) حذف می گردد .
4 ـ متن ماده 11 به شرح زیر اصلاح می شود :
ماده 11 ـ اعضای شورای عالی نظارت متشکل از افراد زیر است که به پیشنهاد معاون سینمایی و سمعی و بصری تعیین و با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب می شوند :
الف ـ سه نفر کارشناس امور فرهنگی و سینمایی به انتخاب فرهنگ و ارشاد اسلامی .
ب ـ دو نفر فیلمساز معتبر نماینده خانه سینما .
ج ـ یک نفر نماینده شورای بازبینی
د ـ مدیر کل نظارت و ارزشیابی که ضمن حق رای سمت دبیر جلسه را به عهده خواهد داشت .
تبصره 4 ـ در غیاب نمایندگان خانه سینما ، دو نفر فیلمساز معتبر به انتخاب معاون امور سینمایی ، سمعی و بصری جایگزین می شوند .
5 ـ ماده 12 به شرح زیر اصلاح می شود .
ماده 12 ـ مدت اعتبار پروانه نمایش فیلم از تاریخ صدور 2 سال است و تمدید پروانه نمایش بدون بازبینی مجدد صورت می گیرد مگر در مواردی که به تشخیص اداره نظارت و ارزشیابی بازبینی مجدد ضروری باشد .
6 ـ اعتبار « و با صدای واضح و رسا گفته » از قسمت انتهای ماده 16 حذف می گردد .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1377/03/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.