×

آئین نامه بررسی «فیلمنامه » و « صدور پروانه فیلم سازی » موضوع تصویبنامه شماره 47160 ت 522 مورخ1368 5 14 به شرح زیر اصلاح می شود

آئین نامه بررسی «فیلمنامه » و « صدور پروانه فیلم سازی » موضوع تصویبنامه شماره 47160 ت 522 مورخ1368 5 14 به شرح زیر اصلاح می شود

آئین-نامه-بررسی-«فیلمنامه-»-و-«-صدور-پروانه-فیلم-سازی-»-موضوع-تصویبنامه-شماره-47160-ت-522-مورخ1368-5-14-به-شرح-زیر-اصلاح-می-شود

وکیل

شماره 21574 / ت 19425 هـ 9/4/1377

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیات وزیران در جلسه مورخ 20/3/1377 بنا به پیشنهاد شماره 2387/10/29184 /1 مورخ 13/12/1376 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد بند 23 ماده 1 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ مصوب 1365 ـ تصویب نمود :

1 ـ متن ماده 2 به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف و تبصره جایگزین آن می شود :
ماده 2 ـ برای صدور پروانه فیلمسازی ، شورای صدور فیلمسازی مرکب از پنج نفر افراد خبره در امور فرهنگی ، سینمایی و صنعت فیلمسازی به شرح زیر و با حکم معاون امور سینمایی و سمعی و بصری تشکیل می شود :
الف ـ دو نفر به پیشنهاد اداره کل نظارت و ارزشیابی .
ب ـ دو نفر به پیشنهاد خانه سینما .
ج ـ مدیر کل نظارت و ارزشیابی یا نماینده تام الاختیار وی که با حق رای سمت دبیر جلسات را به عهده خواهد داشت .
تبصره ـ در غیاب نمایندگان خانه سینما دو نفربه انتخاب معاون امور سینمایی و سمعی ـ بصری جایگزین می شوند .
2 ـ ماده به شرح زیر اصلاح می شود :
ماده 4 ـ صدور پروانه فیلمسازی و چگونگی بررسی فیلمنامه براساس دستورالعملی که به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می رسد خواهد بود شورای صدور پروانه فیلمسازی موظف است بر مبنای دستورالعمل مذکور و روشهای طراحی شده توسط معاونت سینمایی و سمعی ـ بصری که برای ارتقای کیفیت سینمای ایران و جلوگیری از سقوط کیفی ، محتوایی ، هنری فیلمهای ایرانی تهیه و به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می رسد اقدام نماید .
3 ـ مواد 5 ، 6 و 7 حذف می شود .
4 ـ ماده 8 به ماده 5 تبدیل و به شرح زیر اصلاح می شود :
ماده 5 ـ اعتبار پروانه فیلمسازی از تاریخ صدور به مدت سه ماه است و تمدید آن با رعایت مفاد این آئین نامه منوط به تصویب شورای صدور پروانه فیلمسازی است .
5 ـ ماده 10 حذف می شود .
6 ـ ماده 11 به ماده 7 تبدیل و عبارت «تصویب فیلمنامه» از ابتدای آن حذف میشود .
7 ـ ماده 14 به ماده 10 تبدیل و به شرح زیر اصلاح می شود :
ماده 10 ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای ساخت فیلمهای ویژه پخش از سیمای جمهوری اسلامی از مفاد این آئین نامه مستثنی است .
8 ـ مواد 9 ، 12 ، 13 و 15 به مواد 6 ، 8 ، 9 ، 11 تغییر می یابد .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1377/03/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.