×

اصلاح آئین نامه تعیین تعرفه خدمات حقوق کنسولی

اصلاح آئین نامه تعیین تعرفه خدمات حقوق کنسولی

اصلاح-آئین-نامه-تعیین-تعرفه-خدمات-حقوق-کنسولی
شماره 7926/ ت 17560 هـ - 9/4/1377

وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ 24/3/1377 بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه تصویب نمود :
آئین نامه تعیین تعرفه خدمات حقوق کنسولی ( موضوع تصویبنامه شماره 80697 / ت 17560 هـ مورخ 28/12/1376 ) در موارد زیر اصلاح می شود:
1 ـ در ماده 13 آئین نامه عدد 15% به عدد 50% اصلاح می گردد . 2 ـ در ردیف آخر بندهای 9 ، 11 ، 15 جدول شماره یک ( پیوست آئین نامه ) بعد از رقم « میلیون » عبارت « و یک » اضافه میگردد و در بند 13 جدول مزبور عدد «10» حذف می شود .
3 ـ ردیف 33 جدول شماره دو پیوست آئین نامه حذف می گردد .
4 ـ در ردیف 5 جدول شماره 3 « پیوست آئین نامه » عدد «3600» به عدد «6000» اصلاح می گردد .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1377/03/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی - وزارت امور خارجه -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.