×

اصلاح آئین نامه چگونگی اداره باشگاههای رفاهی کارمندان دولت

اصلاح آئین نامه چگونگی اداره باشگاههای رفاهی کارمندان دولت

اصلاح-آئین-نامه-چگونگی-اداره-باشگاههای-رفاهی-کارمندان-دولت

وکیل


شماره 17697 / ت 19826 هـ 16/4/1377

سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیات وزیران در جلسه مورخ 7/4/1377 بنا به پیشنهاد شماره 872/ 11 مورخ 9/3/1377 سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمود:
آئین نامه چگونگی اداره باشگاههای رفاهی کارمندان دولت ( موضوع تصویبنامه شماره 60900 / ت 18270 هـ مورخ 30/4/1376 ) به شرح زیر اصلاح میشود :
1 ـ در سطر سوم ماده 1 پس از عبارت « کارمندان دولت » عبارت « و بازنشستگان » و پس از عبارت « و خانواده های آنان » عبارت « و وظیفه بگیران » اضافه می شود .
2 ـ در سطر اول ماده 3 پس از عبارت « قراردادی تمام وقت » عبارت «مستخدمین بازنشسته و وظیفه بگیران » اضافه می شود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1377/04/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.