×

آئین نامه اجرائی قانون تامین اعتبار احداث ، تکمیل ، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی

آئین نامه اجرائی قانون تامین اعتبار احداث ، تکمیل ، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی

آئین-نامه-اجرائی-قانون-تامین-اعتبار-احداث-،-تکمیل-،-توسعه-و-تجهیز-اماکن-ورزشی

وکیل


شماره 23442 / ت 19667 هـ 27/4/1377

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع ـ سازمان تربیت بدنی
هیات وزیران در جلسه مورخ 17/4/1377 بنا به پیشنهاد شماره 3999/1 مورخ 8/2/1377 سازمان تربیت بدنی و به استناد ماده واحده قانون تامین اعتبار احداث ، تکمیل ، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی ـ مصوب 1376 ـ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 ـ شرکت سهامی دخانیات ایران موظف است از هر نخ سیگار تولید داخل و وارداتی و نیز سیگارهایی که توسط مراجع ذیصلاح کشف و در اختیار شرکت یاد شده قرار میگیرد 15 ریال و از هر نخ سیگار بدون پالایه داخلی 5/7 ریال به هنگام توزیع و فروش دریافت و به حساب مربوط نزد خزانه داری کل واریز نماید .
تبصره ـ در صورتی که واردات سیگار با رعایت مقررات مربوط ، توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی انجام گیرد ، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است هنگام ترخیص ، عوارض موضوع این ماده را از واردکنندگان وصول و به حساب مربوط نزد خزانه داری کل واریز نماید .
ماده 2 ـ شرکت سهامی دخانیات ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند گزارش میزان فروش و واریز وجوه موضوع ماده 1 این آیین نامه را حسب مورد در پایان هر ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی تربیت بدنی ارایه نماید .
ماده 3 ـ معادل 100% درآمد موضوع ماده 1 این آیین نامه از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سالانه پیش بینی میشود به شرح زیر به مصرف میرسد .
1 ـ هفت و نیم درصد برای فعالیتهای جاری سازمان تربیت بدنی ( جاری)
2 ـ دو و نیم درصد برای فعالیتهای ورزشی بانوان (جاری ) .
3 ـ دو درصد برای فعالیتهای ورزشی دانش آموزان (جاری )
4 ـ 43% درصد برای توسعه دانش آموزان (جاری )
5 ـ دوزاده درصد برای توسعه فضاهای ورزشی بانوان ( عمرانی )
6 ـ بیست و سه درصد برای توسعه فضاهای ورزشی مدارس کشور (عمرانی )
7 ـ ده درصد برای تجهیز و توسعه فضاهای ورزشی جانبازان و معلولان (جاری و عمرانی )
تبصره ـ اعتبارات جاری موضوع بندهای 1 و 2 این ماده با تشخیص سازمان تربیت بدنی برای تامین هزینه های ارایه خدمات مربوط توسط سازمان ادارات کل تربیت بدنی استانها و کمک به کمیته ملی المپیک فدراسیونهای ورزشی ، باشگاههای هیاتها و انجمنهای ورزشی و سایر دست اندر کاران ورزشی ، تهیه وسایل و لوازم و تجهیزات و تامین هزینه های جاری پایگاههای ورزشی قهرمانی و ورزش در روستاها و مناطق محروم و نیز هزینه برگزاری اردوهای ورزشی و هزینه های جاری سازمان و ادارات کل تربیت بدنی استانها اختصاص می یابد .
تبصره ـ موافقتنامه مربوط به اعتبار موضوع این ماده در مورد بندهای 1 ، 2 ، 4 ، 5 و 7 با سازمان تربیت بدنی ، در مورد بند 3 با وزارت آموزش و پرورش و در مورد بند 6 با سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور مبادله میشود .
تبصره 3 ـ حداکثر سی درصد از اعتبارات جاری سازمان تربیت بدنی موضوع بندهای 1 و 2 این ماده به ادارات کل تربیت بدنی استانها اختصاص می یابد تا برای انجام امور جاری فعالیتهای ورزشی و فعال نمودن امور ورزشی در سطح استانها کشور به مصرف برسد .
تبصره 4 ـ حداکثر ده درصد از اعتبارات جاری موضوع بندهای 1 و 2 این ماده به تشخیص رییس سازمان تربیت بدنی به مصرف امور کارکنان میرسد .
تبصره 5 ـ دو و نیم درصد از اعتبار موضوع بند 7 این ماده به منظور انجام فعالیت یاد ورزشی فدراسیون جانبازان و معلولین و هفت و نیم درصد بقیه اعتبار یاد شده برای اجرای پروژه های عمرانی به مصرف میرسد .
تبصره 6 ـ اعتبار موضوع بند 3 این ماده براساس دستورالعمل وزیر آموزش و پرورش برای انجام فعالیتهای ورزشی مدارس کشور به مصرف میرسد .
ماده 4 ـ سازمان تربیت بدنی در سه ماهه آخر سال با توجه به شرایط میزان تغییر عوارض هر نخ سیگار موضوع تبصره 1 ماده واحده قانون تامین اعتبار احداث تکمیل ، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی ـ مصوب 1376 ـ را به هیات وزیران پیشنهاد می نماید .
ماده 5 ـ با تصویب این آیین نامه مواد 1 ، 2 ، 3 آیین نامه اجرایی تبصره 67 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ موضوع تصویبنامه شماره 6466 / ت 15096 هـ مورخ 28/5/1374 ـ و تبصره های مواد یاد شده لغو و بقیه مفاد آیین نامه مذکور ایفا میشود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1377/04/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت صنایع - وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.