×

آئین نامه اجرائی تبصره 81 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور

آئین نامه اجرائی تبصره 81 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور

آئین-نامه-اجرائی-تبصره-81-قانون-بودجه-اصلاحی-سال-1353-و-بودجه-سال-1354-کل-کشور

وکیل


شماره 27260 /ت 19948 هـ 31/4/1377
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ سازمان برنامه و بودجه

هیات وزیران در جلسه مورخ 24/4/1377 بنا به پیشنهاد شماره 10603 / 3496 / 56 مورخ 24/3/1377 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 81 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور ، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :
کشور
ماده1 ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند در مواردی که ساعات رسمی آنها ایجاب نماید که مستخدمان آنها در محل خدمت غذا صرف کنند ، راسا یا از طریق بستن قرارداد، نسبت به تهیه غذای مستخدمان خود اقدام از هزینه های مربوط را از اعتبار خود پرداخت کنند .
ماده 2 ـ جمع مبلغی که بابت هزینه غذا برای هر مستخدم در هر روز کار می توان از اعتبار دستگاه پرداخت نمود ، حداکثر سه هزار ریال است .
ماده 3 ـ در مواردی که در دستگاههای مشمول این آیین نامه به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز او از طرف وی ، تهیه غذا راسا یا از طریق بستن قرارداد واجد اشکال اجرایی بوده یا امکان پذیر نمی باشد همچنین در مورد مستخدمانی که وضع کار آنها ایجاب نماید شب یا ایام تعطیل را در محل کار خدمت نمایند ، یا با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی تا ساعت 4 بعد ظهر در محل کار حضور دارند میتوان حسب مورد برای تامین هر نوبت غذا ، معادل مبلغ موضوع ماده 2 این آیین نامه پرداخت نمود .
ماده 4 ـ تغییر و تجدید در مبلغ موضوع ماده این آیین نامه عنداللزوم ضمن ضوابط اجرایی بودجه سالانه کل کشور پیش بینی خواهد گردید.
این متن جانشین تصویبنامه شماره 37482 مورخ 24/6/1354 میشود و از ابتدای سال 1377 قابل اجراست .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1377/04/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.